Q133485

Liste over Rabbi Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Rabbi Person   : Stem på dine favoritter.

En rabbiner er en skriftlærd person innen jødedommen, og ofte religiøst overhode i en jødisk menighet. Rabbinere tiltales oftest med enten rabbi (via gresk fra hebraisk רִבִּי 'min mester') rebbi, rav eller ḥakhám. Tittelen Rabbi blir tildelt til den som har vist inngående kjennskap til jødisk, religiøs lov (halakha).

En rabbiners oppgaver og rolle utviklet seg under Fariseer- og Talmud-perioden, en tid da de lærde kodisiferte jødedommens skriftlige og muntlige lover. Den første som ble tildelt tittelen som rabbiner i Mishna, var Yohanan Ben Zakkai, en skriftlærd som var aktiv i første halvdel av det første århundret. I de siste århundrene har pliktene til en rabbiner gjort ham mer innflytelsesrik. Rollen likner på presterollen i kristendommen, men rabbineren er ikke en prest som formidler budskap mellom Gud og mennesker, og han har tradisjonelt heller ingen spesielle oppgaver i utøvelsen av gudstjenesten i synagogen. En annen viktig forskjellen er at sentrale religiøse handlinger som vielser, navngivning og ledelse av gudstjenester ikke er forbeholdt rabbineren.

Innenfor de ulike jødiske trossamfunn er det forskjellige krav til rabbinsk ordinasjon, og forskjeller i mening om hvem som er å bli anerkjent som en rabbiner. I ortodoks jødedom kan ikke kvinner bli rabbinere, mens i andre bevegelser har de valgt å tillate dette for Halahaiske grunner (konservativ jødedom) og for etiske grunner (Reform og rekonstruert jødedom).

Den formelle prestestatusen ligger i jødedommen på kohenene, altså de som kan spore sin familie tilbake til Aron på ren farsside. Kohenene har ansvaret for visse religiøse handlinger, slik som nesiat kappajim (resitasjon av den aronittiske velsignelse over menigheten). Navnet deres finnes i mange ulike former som etternavn: Cohen (som hos Leonard Cohen), Kohn, Kahin, osv.

Utenfor jødedommen brukes tittelen også om prester eller forstandere i noen unitariske kirkesamfunn, særlig de som er inspirert av sabbatarianismen og forholder seg til en judaisert kristendom.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!