Q633683

Liste over Red Figure Pottery Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Red Figure Pottery Person   : Stem på dine favoritter.

Rødfigurpottemakeri var en type pottemakeri som ble utviklet mellom 530 f.Kr av Andokides-maleren i det antikke Hellas. Det avløste det tidligere svartfigurpottemakeriet.

Da rødfigurpottemakeriet ble utviklet, var det en av flere teknikker hvor håndverkere eksperimenterte. Teknikkene og konvensjonene til rødfigurmaleriet ble utviklet av en gruppe håndverkere kjent som Pionér-gruppen (blant dem var Eufronios og Euthymides). Rødfigurpottemakeriet ble den dominerende teknikken og forble populært til sent i det fjerde århundre før Kristus.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.