Q1502014

Liste over Seal Hunting Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Seal Hunting Person   : Stem på dine favoritter.

Selfangst er kommersiell fangst av viltlevende seler. Næringen utøves i vår tid av fangstfolk fra Norge, Canada og Russland i nordatlantiske farvann. De viktigste artene, økonomisk sett, er grønlandssel, klappmyss og storkobbe.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.