Q214183

Liste over Secret Police Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Secret Police Person   : Stem på dine favoritter.

Hemmelig politi (noen ganger politisk politi) er politi-organisasjoner som virker i hemmelighet i nasjonens tjeneste for å opprettholde statens sikkerhet mot indre trusler mot staten. Hemmelige politistyrker assosieres gjerne med totalitære regimer fordi deres tjenester ikke er åpne for innsyn fra publikum. Deres hovedfunksjon er å opprettholde statens politiske makt framfor å håndheve lovene, og de har ofte blitt brukt som et instrument for politisk undertrykking. En stat med et betydelig nivå av hemmelig politiaktivitet blir gjerne omtalt som en politistat.

Hemmelige politistyrker kan holdes opp mot nasjonale sikkerhetstjenester som man finner i moderne liberale demokratiske stater som i regelen reguleres av det offentlige og må rapportere om sin virksomhet samt andre tiltak som stiller dem ansvarlige overfor det øvrige samfunn (accountability). Slike byråer blir likevel noen ganger nedsettende omtalt som «hemmelig politi».

Organisasjoner med rolle og funksjon som en hemmelig politistyrke kar eksistert opp igjennom historien, enten de har hatt politifunksjoner eller ikke, og uansett om de har blitt betegnet som «hemmelige» eller ei.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.