Q54837

Liste over Semantic Web Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Semantic Web Person   : Stem på dine favoritter.

Semantisk web (eller semantisk vev, på engelsk: semantic web) er en utvidelse av verdensveven («world wide web», WWW) slik at ikke bare mennesker men også datamaskiner kan dra nytte av informasjonen. Den semantiske veven ble først foreslått av Tim Berners-Lee, oppfinneren av den opprinnelige veven og direktør i World Wide Web Consortium (W3C). Nyere utviklinger som bygger på de samme ideene og teknologiene er lenkede åpne data, dataveven og kunnskapsgrafer.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.