Q2216340

Liste over Silversmith Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Silversmith Person   : Stem på dine favoritter.

En sølvsmed er en håndverker som jobber med gjenstander i sølv. Utdanningen i Norge er to år i skole og to år i lære i bedrift.

Tradisjonene for å smi og forsire i sølv er svært gamle i Norge. Dette bekreftes av en rekke gamle arvestykker som er datert helt tilbake til middelalderen, som drikkehorn eller brudekroner.

Da sølvgruvene på Kongsberg ble funnet, ble det nedlagt forbud mot at sølv herfra skulle sendes noe annet sted enn til kongen i København. Allikevel greidde bøndene og kunsthåndverkerne i dalene omkring å smugle ut en god del av kongsbergsølvet, slik at de hadde noe å arbeide med. I årenes løp kom det innflyttere til Telemark fra Tyskland som hadde med seg solide håndverkstradisjoner. En av de mest kjente er Mikkel Mandt, som fikk en stor etterslekt av begavede kunsthåndverkere i Vest-Telemark.

I dag smis det i sølv på tradisjonell basis i Telemark og Setesdal. Sølvsmedlinja ligger i Valle, og er knyttet til Setesdal videregående skole.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!