Q201948

Liste over Sniper Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Sniper Person  : Stem på dine favoritter.

Skarpskytter betegner opprinnelig en infanterisoldat som har spesialkompetanse på skarpskyttergevær og disipliner tilknyttet strategisk og taktisk utnyttelse av skytevåpenet.

Politiavdelinger er i dag satt opp med skarpskyttere, men det er en rekke forskjeller på skarpskytternes utfordringer i militæret og politiet.

Skarpskytter brukes i dagligtale som en hedersbetegnelse på en treffsikker skytter.

Det har vært flere tilfeller hvor skarpskyttere har truffet mennesker fra over 2 000 meter. I 2017 traff en canadisk snikskytter en IS-soldat på 3 450 meters hold, som er den lengste avstanden noen gang registrert. Selv om det i teorien er fullt mulig å treffe mennesker på dette holdet, forutsatt at man har en riktig kombinasjon av våpen, kikkertsikte og ammunisjon, skal det sies at treff på slike avstander hører til sjeldenhetene, og at treff på første skudd er nærmest umulig. En vindstyrke på 1 m/s vil flytte et 12,7 mm-prosjektil over 2 meter på 2 500 meter, og hvis skarpskytteren feilvurderer lufttemperaturen til 19°C, når den egentlig er 20°C, vil det samme prosjektilet treffe rundt 60 cm for lavt. Det blir da lettere å korrigere det andre skuddet i forhold til hvor det første traff, dette er avhengig av at man har en måloppdager ved sin side som kan gi de riktige korreksjonene.

Tatt i betraktning alle faktorene som spiller inn på ekstreme hold, blir effektiv skuddrekkevidde på et Barrett M82A1-skarpskyttergevær beregnet til å være rundt 2 000 meter, avhengig av ammunisjonstype. I det norske forsvaret brukes det nevnte geværet på avstander ut mot 2 000 meter, og det sies at «et kjøretøy skal treffes med god margin på 1500 meter, men gode skarpskyttere treffer også på 2 200 meter.» I Kystjegerkommandoen skal skarpskyttere utstyrt med et Barrett M82A1-skarpskyttergevær kunne treffe en fotball med alle skuddene på 800 meters hold, mens på 1 500 meters hold skal skuddene sitte innenfor 75 cm.

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 4
  Apache
  17
  0
 2. 21
  Usopp
  0
  0
 3. 26
  Juba
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!