Q1020604

Liste over Stage Combat Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Stage Combat Person   : Stem på dine favoritter.

Scenekamp er et scenisk virkemiddel som søker å gi en så troverdig illusjon som mulig av kamp mellom aktører i en forestilling. Scenekamp som selvstendig disiplin og profesjon har utviklet seg med utgangspunkt i engelsk og amerikansk teater- og filmbransje, med egne kurs- og sertifiseringssystemer for utøvelse og opplæring. Scenekamp kan utøves med eller uten våpen. I motsetning til kampsport er alt nøye koreografert.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.