Q48282

Liste over Student Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Student Person   : Stem på dine favoritter.

En student (maskulin og kjønnsnøytral form; studine som lite brukt femininum) er en person som studerer, det vil si får undervisning og tar utdanning, særlig ved en høyere læreanstalt eller skole. I Norge brukes begrepet student vanligvis bare om personer som studerer ved universiteter, høgskoler eller andre høyere læreanstalter, mens begrepet elev brukes om personer som får undervisning på lavere nivå. Student var tidligere også betegnelsen på elever som hadde tatt examen artium ved universitetet og senere ved et gymnas, og ble brukt på samme måte som begrepet russ.

Studium er betegnelsen på det å studere, altså i sin videste forstand å granske noe eller mer spesifikt å utdanne seg ved et universitet eller en høyskole. Et studium må ikke forveksles med en studie.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!