Q18362

Liste over Theoretical Physics Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Theoretical Physics Person   : Stem på dine favoritter.

Teoretisk fysikk er en gren av fysikken som bruker matematiske modeller og abstraksjon av fysikk i et forsøk på å forklare naturfenomener og prøve ut teorier.

Fysikkteorier kan basere seg på observerte fenomener, eller gå videre uten bevis fra den eksperimentelle fysikken. Dersom teorien går for langt fra det som er observert og utprøvd, kan den gå seg vill. Fysikkeksperimenter kan også plutselig finne nye fenomener som teorien ikke forklarer. Da må man lete etter en ny teori som forklarer dette.

Ettersom teoretisk fysikk beskriver den fysiske verden, kan man ikke utlede teorien fra grunnleggende aksiomer, slik man for eksempel kan gjøre i matematikken. I stedet forteller de hva man har observert tidligere, og gir spådommer om hva man vil kunne observere.

Fysikkteorier kan oppnå troverdighet ved at de gir spådommer som er korrekte og ikke forutsier noe som ikke stemmer. Teorier som er enkle blir sett på som bedre enn mer innviklede teorier. En foretrekker også teorier som forklarer mange ulike fenomener, fremfor en rekke ulike teorier som hver skildrer ett enkelt fenomen.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!