Q376680

Liste over Traumatology Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Traumatology Person   : Stem på dine favoritter.

Traumatologi (fra gresk: trauma – skade) er den delen av akuttmedisin/kirurgi som har med diagnostikk og behandling av kroppsskader å gjøre. I mange land er traumatologi en egen medisinsk spesialitet, men i Norge inngår traumatologi i forskjellige spesialiteter. De fleste skader (skjelett- og bløtvevsskader) behandles dog av ortopeder.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.