Q42406

Liste over English People Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over English People Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.


Engelskmenn eller englendere er en nasjon og etnisk gruppe som stedegne i England og som snakker engelsk språk. Engelsk identitet har sin opprinnelse i tidlig middelalder da de var kjent på angelsaksisk (gammelengelsk) som anglecynn («anglernes ætt»). Englendernes etnonym er avledet fra anglerne, den ene av flere germanske stammer som migrerte til Britannia fra rundt 400-tallet e.Kr. England er et av landene i unionen Storbritannia.

Historisk sett nedstammer den engelske befolkningen fra flere folk — de tidligere keltiske britonere og germanske stammer (anglere, saksere, jyder og frisere) som bosatte seg i Britannia etter at romerne trakk seg ut på begynnelsen av 400-tallet. Kollektivt kjent som angelsaksere, grunnla de de som ble England (fra angelsaksisk Englaland), sammen med senere norrøn befolkning (hovedsakelig dansker, men også nordmenn), normannere og andre grupper i løpet av middelalderen. I unionsloven ble kongerikene England og Skottland forent av kongeriket Storbritannia. I årenes løp har engelske skikker og identitet i stor grad blitt likestilt med generell britiske skikker og identitet.

I dag, på 2000-tallet, er det mange englendere som har forfedre fra andre deler av Storbritannia mens andre også nedstammer fra nyere innvandring fra andre europeiske land og fra Samveldet av nasjoner (inkludert tidligere britiske kolonier).

Det engelske folk er kilde for engelsk språk, Westminster-modellen, systemet med common law (engelsk for «felles lov») og tallrike unike sportsgrener som cricket, fotball, rugby union og tennis. Disse og andre engelske kulturelle karaktertrekk har spredt seg verden over, delvis som et resultat av det tidligere britiske imperiet.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.