Q81741

Liste over Magic Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Magic Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.
Magi kan også bety tryllekunst.

Magi kan defineres som handlinger i den hensikt å påvirke ikke-sansbare fenomener. I magien er enkeltmennesket en aktivt deltagende part med mulighet til å påvirke sine omgivelser og seg selv gjennom skjulte krefter; motsatt religionen, der mennesket bare kan be om Guds eller gudenes velvilje. Tradisjonelt skilles det mellom nyttemagi og skademagi også kalt hvit magi og svart magi.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.