Q1193236

Liste over News Media Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over News Media Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.
Se også Wikipedia:Presse.

Presse er den industrien som sysselsetter seg med produksjon og distribuering av litteratur eller informasjon som er offentlig tilgjengelig.

Det tradisjonelle begrepet henviser til industrien rundt aviser og bøker men det har kommer flere medier som kommer under begrepet.

Industrien tar seg av utvikling, skriving, markedsføring, produksjon(Trykking) og distribusjon av medier som

  • Aviser
  • Magasiner
  • Bøker
  • Litterære verk
  • Og andre verk med informasjon, inkludert elektroniske medier som webaviser og mer.

Det er viktig å skille mellom idealiserte beskrivelser om hva pressen bør være, hvilke idealer den bør etterstrebe å leve opp til, og en beskrivelse av den reelle pressens praksis. Pressen har et samfunnsoppdrag, men samtidig er nyhetsmediene økonomiske virksomheter som skal gi fortjeneste til sine eiere

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.