Q968907

Liste over Outdoor Recreation Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Outdoor Recreation Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.
For magasinet Friluftsliv, se Friluftsliv (magasin)

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Mer spesifikt er det anvendelse av egen fritid i friluft. Med friluft forstås at denne aktiviteten foregår utendørs. Friluftsliv skiller fra sport ved mangelen på kunstige regler for hvordan den skal utføres. Unntatt her er da regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.