Q13100823

Liste over Quality Of Life Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Quality Of Life Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.

Livskvalitet er den opplevde følelsen av å leve et godt liv, der man oftest avser andre faktorer enn økonomiske eller overlevelse.

Eksempel på fenomen som er viktige for menneskers livskvalitet er det fysiske miljø, psykososiale miljø, estetisk, transcendental og religiøs opplevelse, etc.

Man kan også som i den eksterne kilden under beskrive det som å være aktiv, ha fellesskap, selvfølelse og en grunnstemning av glede.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.