Q9174

Liste over Religion Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Religion Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest en overbevisning om at det finnes en eller flere guder eller andre overnaturlige vesener. Dette skiller religion fra livssyn som ikke nødvendigvis innebærer en tro på noe ikke-fysisk.

Mange mennesker betrakter seg selv som religiøse, fordi de tror på guddommer eller åndevesener, selv om de ikke er tilknyttet noen etablert religion. Forskning på religion kalles for religionsvitenskap.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.