Q188784

Liste over Superhero Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Superhero Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.

Superhelten er en heroisk karakter, som besitter et spesielt talent, overnaturlige fenomener eller overmenneskelige krefter (superkrefter). De er ofte å finne i tegneserier, spesielt amerikanske og diverse filmer (ofte basert på tegneseriene). En superhelt har ofte en eller flere finder (superskurker), som enten kjemper aktivt mot helten, eller som helten må av en eller grunn stoppe for at ikke planene til superskurken skal gå ut over noen andre og lage skader. Typisk kan superhelten ha kommet i kontakt med eller bli utsatt for ett farlig stoff eller stråling (ofte radioaktivt), som kan resultere i at helten muterer og dermed får en form for superkrefter. Dette gjelder helter som for eksempel Spider-man, Hulk og gruppen kalt Fantastic Four. Andre superhelter har medfødte krefter, som f.eks heltene i X-Men, som på grunn av sine overmenneskelige evner blir kalt for mutanter. Også karakterer som kommer fra en annen planet enn jorden kan besitte medfødte superkrefter. Et eksempel på dette kan være Supermann. En annen omdiskutert gruppe superhelter igjen har ikke superkrefter i det hele tatt, men beror seg derimot på kløkt, talent og teknologi. Eksempler på dette kan være Batman eller Iron Man, som bruker i stedet for en superkaft. Noen mener at den siste kategorien superhelter ikke kan regnes som superhelter, siden de ikke har superkrefter.

Merk at selv om der er et skille tydelig skille mellom superhelter, som er gode, og superskurker, som er superheltenes onde motpart, finens der noen såkalte helter" som glir imellom disse rammeverkene. Dette kan være karakterer med evner, som befinner seg på grå-grensen mellom god og ond. Disse kalles antihelter og ofte kjemper disse på sin egen side, fremfor å velge mellom godt og ondt. Mangler av disse er mangler en eller flere egenskaper, som en tradisjonelt helt ofte har. Et eksempel på en slik antihelt er mutanten Deadpool.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!