Q124490

Liste over Violence Fjernsyn Programmer : Stem på dine favoritter.

Liste over Violence Fjernsyn Programmer   : Stem på dine favoritter.

Betydningen av ordet vold er under stadig endring, hvilket får konsekvenser når man skal vurdere omfanget av vold som fenomen. Vold blir i de fleste sammenhenger definert som bruk av fysisk makt for å skade andre. Verdens helseorganisasjon definerer vold som tilsiktet bruk eller trusler om bruk av fysisk eller annen makt mot seg selv, en annen person, grupper av personer eller mot et samfunn, der slik maktbruk resulterer eller kan med stor sannsynlighet resultere i fysik skade, død, psykisk skade, feilutvikling eller nød.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.